Ritual og kultur
 
 • Ved indtrædelse i Dojo skal der hilses med et buk. Det samme er gældende når man forlader Dojo.
 
 • Der skal altid hilses på en instruktør eller en sortbæltebære, med et buk.
 
 • Kommer man for sent til træning, skal man stille sig ved kanten af måtten og afvente Senseis anvisning.
 
 • Ved træningsstart stiller alle udøvere sig på en række, hvor den højst graduerede står først.
 
 • Ved kommandoen ”Seiza” sætter man sig ned på knæ. Højst graduerede sætter sig først.
 
 • Ved kommandoen ”Mokuso” lukker alle øjnene og forbereder sig mentalt på træningen.
 
 • Ved kommandoen ”Monate” åbner alle øjnene og er mentalt klar til træning.
 
 • Ved tilsigelse af ”Shinden”, bukker alle sig ved kommandoen ”Shind Ni Rei”. (Sensei eller instruktør)
 
 • Ved hilsen på instruktør, bukker alle sig ved kommandoen (Sensei – Sempai) ”Ni Rei”. (højst graduerede)
 
 • Ved kommandoen ”Tatsu” rejser alle sig op. Den højest graduerede først.
 
 • Ved ophør af træningstimen gentages dette ritual.
 
 • Sensei klapper tre gange i hænderne når træningen begynder og træningen er afsluttet.
 
 • Hvis Sensei vælger at stoppe træningen for at demonstrere en ny teknik eller give en besked, klapper Sensei to gange i hænderne.
       Eleverne går ved signalet ud til kanten af måtten. Eleverne sætter sig på knæ, skrædderstilling ved længere demonstrationer eller følger Senseis anvisning.
 
 • Ønsker man at tale med Sensei, stiller man sig afventende eller går henimod og hilser. Ærinde skal fremføres kort og præcist.
 
 • Anden tiltaleform til Sensei accepteres ikke.
 
 • Ingen må uanset årsag, forlade Dojoen under træningen, uden tilladelse fra Sensei.
 
 • Ønsker man at forlade Dojoen før trænings ophør, skal der gives tilladelse af Sensei. Dette meddeles til Sensei før træningen starter. 
Lundby budo klub